Nominacje dla władz dziekańskich w kadencji 2020-2024

1 września br. witamy władze Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024, Dziekana WNB dr. hab. inż. Marcina Kadeja, Prodziekan ds. studenckich dr Joannę Łubocką, Prodziekan ds. nauczania dr hab. Elżbietę Myśkow oraz Prodziekan ds. nauki i rozwoju dr hab. Donatę Wawrzycką.

więcej...

01.09.2020


Koniec kadencji 2016-2020

Dziękujemy prof. dr hab. Dariuszowi Skarżyńskiemu Dziekanowi Wydziału Nauk Biologicznych, prof. dr hab. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej Prodziekan ds. dydaktycznych, prof. dr hab. Małgorzacie Daczewskiej Prodziekan ds. ogólnych za trud, oddanie i poświęcenie na rzecz Wydziału Nauk Biologicznych.

więcej...

31.08.2020


Wyniki rekrutacji 2020/21

Listy rankingowe, listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne na Wydziale Nauk Biologicznych.

więcej...

20.08.2020


Publiczne obrony i egzaminy doktorskie

Procedury dotyczące przebiegu posiedzeń komisji doktorskich, przeprowadzania publicznych obron doktorskich oraz egzaminów doktorskich w formie zdalnej.

więcej...

12.06.2020


Wybory 2020

Ogłoszenia wyborcze oraz dokumentacja związana z wyborami Dziekana, przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk Biologicznych, Senatu i Komisji Dyscyplinarnej.

więcej...

26.05.2020


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Z dniem dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja (rejestracja elektroniczna) do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych na rok akad. 2020/21. ZAPRASZAMY!!! Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie Wydziału Nauk Biologicznych:https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/kandydaci/Rekrutacja-studia-doktoranckie  oraz w serwisie rerkutacyjnym na stronie  UWr https://rekrutacja.uni.wroc.pl/

więcej...

15.05.2020


„Naukowe poznanie świata"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Naukowe poznanie świata - program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” POWR.03.01.00-00-T067/18 współfinansowany przez Unię Europejską.

więcej...

29.01.2020


Analizy komercyjne

Pracownia Technik Mikroskopowych Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie badań mikroskopowych. W Pracowni istnieje możliwość przygotowania materiału do badań w mikroskopie elektronowym transmisyjnym (utrwalanie materiału, zatapianie, krojenie na skrawki ultracienkie, kontrastowanie), skaningowym (utrwalanie materiału, suszenie, napylanie) i konfokalnym. Usługi obejmują obserwacje, analizę i dokumentację fotograficzną.

więcej...

23.10.2019


Stanowisko Rady Wydziału Nauk Biologicznych

Stanowisko Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

więcej...

04.10.2019


„Biologia dla praktyka"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Biologia dla praktyka - program rozwoju zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku” POWR.03.01.00-00-T068/18.

więcej...

12.03.2019


Zbiorcze zestawienie informacji dla uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich

W załączeniu przesyłamy informacje dotyczące doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie na starych zasadach (czyli przed rokiem akad. 2019/2020) oraz informacje dotyczące szkół doktorskich, które ruszają od przyszłego roku akademickiego. 

więcej...

06.02.2019


"Świat odkrywców, odkrywanie świata"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. "Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych"POWR.03.01.00-00-T121/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...

15.01.2019


Wyniki ankiet studenkich

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr publikujemy zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne.

więcej...

25.10.2018


„Od genu do ekosystemu"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt „Od genu do ekosystemu – innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...

02.10.2018