Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Najbar

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Najbar
Tytuł pracy: Zmienność genetyczna i struktura populacji salamandry plamistej Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) na północnej granicy zasięgu w Karpatach

więcej...

02.07.2020


PROREKTORZY- NOMINACJE

Pięcioro naukowców odebrało 22. czerwca br. nominacje na prorektorów z rąk rektora prof. Adama Jezierskiego.

więcej...

23.06.2020


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Bąkowskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 9 lipca 2020 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Tomasza Bąkowskiego (w formie zdalnej).

więcej...

17.06.2020


Publiczne obrony i egzaminy doktorskie

Procedury dotyczące przebiegu posiedzeń komisji doktorskich, przeprowadzania publicznych obron doktorskich oraz egzaminów doktorskich w formie zdalnej.

więcej...

12.06.2020


Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024

Gratulujemy dr. hab. inż. Marcinowi Kadejowi (Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Instytutu Biologii Środowiskowej) wyboru na kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych w kadencji 2020-2024. Do pełnienia swojej funkcji dr hab. inż Marcin Kadej zostanie powołany przez Rektora UWr. Wybory odbyły się 9 czerwca w Ogrodzie Botanicznym.

więcej...

10.06.2020


Wybory 2020

Ogłoszenia wyborcze oraz dokumentacja związana z wyborami Dziekana, przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk Biologicznych, Senatu i Komisji Dyscyplinarnej.

więcej...

26.05.2020


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Z dniem dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja (rejestracja elektroniczna) do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych na rok akad. 2020/21. ZAPRASZAMY!!! Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie Wydziału Nauk Biologicznych:https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/kandydaci/Rekrutacja-studia-doktoranckie  oraz w serwisie rerkutacyjnym na stronie  UWr https://rekrutacja.uni.wroc.pl/

więcej...

15.05.2020


Rekrutacja 2020/21

Rejestracja na studia I i II stopnia w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym rusza 15 maja, informacje dotyczące rekrutacji na studia można znaleźć na stronie rekrutacyjnej www.rekrutacja.uni.wroc.pl ZAPRASZAMY!!!

więcej...

05.05.2020


Prof. Lech Borowiec doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Prof. Lech Borowiec doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Relacja z tego wydarzenia dostępna jest na stronie  internetowej Uniwersytetu Opolskiego http://www.uni.opole.pl

więcej...

11.03.2020


X edycja PS ZŚP "Ekozawca" zakończona

7 marca 2020 r. odbył się egzamin końcowy dla studentów X edycji PS ZŚP "Ekoznawca" 

więcej...

09.03.2020


Porozumienie o współpracy UWr z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu podpisane

Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej rozszerza współpracę.

więcej...

06.02.2020


„Naukowe poznanie świata"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Naukowe poznanie świata - program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” POWR.03.01.00-00-T067/18 współfinansowany przez Unię Europejską.

więcej...

29.01.2020


Międzyuczelniane porozumienie podpisane

Podpisano porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

więcej...

21.11.2019


Analizy komercyjne

Pracownia Technik Mikroskopowych Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie badań mikroskopowych. W Pracowni istnieje możliwość przygotowania materiału do badań w mikroskopie elektronowym transmisyjnym (utrwalanie materiału, zatapianie, krojenie na skrawki ultracienkie, kontrastowanie), skaningowym (utrwalanie materiału, suszenie, napylanie) i konfokalnym. Usługi obejmują obserwacje, analizę i dokumentację fotograficzną.

więcej...

23.10.2019


Stanowisko Rady Wydziału Nauk Biologicznych

Stanowisko Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

więcej...

04.10.2019


„Biologia dla praktyka"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Biologia dla praktyka - program rozwoju zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku” POWR.03.01.00-00-T068/18.

więcej...

12.03.2019


Zbiorcze zestawienie informacji dla uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich

W załączeniu przesyłamy informacje dotyczące doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie na starych zasadach (czyli przed rokiem akad. 2019/2020) oraz informacje dotyczące szkół doktorskich, które ruszają od przyszłego roku akademickiego. 

więcej...

06.02.2019


"Świat odkrywców, odkrywanie świata"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. "Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych"POWR.03.01.00-00-T121/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...

15.01.2019


Wyniki ankiet studenkich

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr publikujemy zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne.

więcej...

25.10.2018


„Od genu do ekosystemu"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt „Od genu do ekosystemu – innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...

02.10.2018