Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Z dniem dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja (rejestracja elektroniczna) do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych na rok akad. 2020/21. ZAPRASZAMY!!! Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie Wydziału Nauk Biologicznych:https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/kandydaci/Rekrutacja-studia-doktoranckie  oraz w serwisie rerkutacyjnym na stronie  UWr https://rekrutacja.uni.wroc.pl/

więcej...

15.05.2020


„Masz w sobie siłę – tydzień z REZYLIENCJĄ”

Biuro Karier zaprasza na tydzień rozwoju kompetencji „Masz w sobie siłę – tydzień z REZYLIENCJĄ”

więcej...

12.05.2020


Rekrutacja 2020/21

Rejestracja na studia I i II stopnia w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym rusza 15 maja, informacje dotyczące rekrutacji na studia można znaleźć na stronie rekrutacyjnej www.rekrutacja.uni.wroc.pl ZAPRASZAMY!!!

więcej...

05.05.2020


Pierwszy konkurs finansowany z Funduszu Aparatury Badawczej

Został ogłoszony pierwszy konkurs finansowany z Funduszu Aparatury Badawczej Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza. Szczegóły konkursu na stronie UWr https://uni.wroc.pl/fundusz-aparatury-badawczej-wniosek-i-deklaracja/

 

więcej...

24.04.2020


Prof. Lech Borowiec doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Prof. Lech Borowiec doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Relacja z tego wydarzenia dostępna jest na stronie  internetowej Uniwersytetu Opolskiego http://www.uni.opole.pl

więcej...

11.03.2020


X edycja PS ZŚP "Ekozawca" zakończona

7 marca 2020 r. odbył się egzamin końcowy dla studentów X edycji PS ZŚP "Ekoznawca" 

więcej...

09.03.2020


Porozumienie o współpracy UWr z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu podpisane

Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej rozszerza współpracę.

więcej...

06.02.2020


„Naukowe poznanie świata"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Naukowe poznanie świata - program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” POWR.03.01.00-00-T067/18 współfinansowany przez Unię Europejską.

więcej...

29.01.2020


Międzyuczelniane porozumienie podpisane

Podpisano porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

więcej...

21.11.2019


Analizy komercyjne

Pracownia Technik Mikroskopowych Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie badań mikroskopowych. W Pracowni istnieje możliwość przygotowania materiału do badań w mikroskopie elektronowym transmisyjnym (utrwalanie materiału, zatapianie, krojenie na skrawki ultracienkie, kontrastowanie), skaningowym (utrwalanie materiału, suszenie, napylanie) i konfokalnym. Usługi obejmują obserwacje, analizę i dokumentację fotograficzną.

więcej...

23.10.2019


Stanowisko Rady Wydziału Nauk Biologicznych

Stanowisko Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

więcej...

04.10.2019


„Biologia dla praktyka"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Biologia dla praktyka - program rozwoju zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku” POWR.03.01.00-00-T068/18.

więcej...

12.03.2019


Zbiorcze zestawienie informacji dla uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich

W załączeniu przesyłamy informacje dotyczące doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie na starych zasadach (czyli przed rokiem akad. 2019/2020) oraz informacje dotyczące szkół doktorskich, które ruszają od przyszłego roku akademickiego. 

więcej...

06.02.2019


"Świat odkrywców, odkrywanie świata"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. "Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych"POWR.03.01.00-00-T121/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...

15.01.2019


Wyniki ankiet studenkich

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr publikujemy zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne.

więcej...

25.10.2018


„Od genu do ekosystemu"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt „Od genu do ekosystemu – innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...

02.10.2018