Zaproszenie na wystawę Muzeum Przyrodniczego

Muzeum Przyrodnicze zaprasza na wystawę czasową autorstwa Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz". Wystawa  gości w naszym muzeum w dniach 06.12.2022 - 04.06.2023. 

więcej...

16.12.2022


Prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz Honorowym Członkiem PTM

W dniu 09.12.2022 został wręczony akt nadania.

więcej...

12.12.2022


Odwołany dyżur 06.12.2022

Dyżur z dnia 06.12.2022 Prodziekan ds. nauczania dr hab. Elżbiety Myśkow zostaje odwołany.

więcej...

05.12.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Słupianek

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Słupianek pt. Mechanizmy transportu międzykomórkowego w drewnie wtórnym.

więcej...

01.12.2022


8 mld ludzi na świecie– komentarz naukowców

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania komentarza

dr. Krzysztofa Książkowicza i dr Joanny Zych z Zakładu Biologii Człowieka.

więcej...

01.12.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Zyzak

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 12:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Zyzak pt.: Regulacja różnicowania systemu przewodzącego w pędzie kwiatostanowym Arabidopsis thaliana

więcej...

22.11.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Manuela Peris Diaza

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Manuela Peris Diaz pt.: Biophysical characterization of metallothionein Zn(II)-loaded states and their role in cellular zinc buffering.

więcej...

22.11.2022


Profesor Zuzanna Drulis-Kawa otrzymała finansowanie

Profesor Zuzanna Drulis-Kawa otrzymała finansowanie

więcej...

21.11.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Mikołaja Kaźmierczaka

W dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej                 mgra Mikołaja Kaźmierczaka pt.: Eliminacja genomów w komórkach gametogenicznych u hybrydogenetycznych mieszańców żab wodnych (Pelophylaxesculentuscomplex).

więcej...

18.11.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Natalii Kuśmierek

W dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Natalii Kuśmierek pt.: ZABURZENIE CIĄGŁOŚCI EKOLOGICZNEJ RZEK PRZEZ ZBIORNIKI ZAPOROWE, A STRUKTURA I ROZMIESZCZENIE ZESPOŁÓW PASOŻYTÓW RYB.

 

więcej...

16.11.2022


Warsztaty kryminalistyczne

Zapisy na warsztaty odbędą się poprzez platformę USOS (7-10 listopada 2022)

więcej...

03.11.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr mgr Aleksandry Kroczak-Zdańkowskiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 21 listopada 2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kroczak-Zdańkowskiej pt.: Struktura i ewolucja genomów mitochondrialnych na przykładzie wybranych rzędów ptaków.

więcej...

22.10.2022


Program mobilności studentów i doktorantów „MOST”

Rekrutacja do programu MOST - 31 października 2022 - 30 listopada 2022.

więcej...

21.10.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie ropzrawy doktorskiej Ambroise Wu

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 7 listopada 2022r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ambroise Wu. Tytuł rozprawy: Role of ABCA1 transporter in the plasma membrane reorganization in mammalian cells.

więcej...

19.10.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Meserszmita

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Mateusza Meserszmita Tytuł pracy: Wpływ fenologii oraz kompozycji gatunkowej roślin na biomasę półnaturalnych łąk i wydajność produkcji metanu.

więcej...

18.10.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Raduły

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Raduły Tytuł pracy: Wpływ warunków środowiskowych, historii użytkowania i struktury przestrzennej na zróżnicowanie łąk półnaturalnych Dolnego Śląska.

 

więcej...

18.10.2022


Otwarcie wystawy o nosorożcu. I nie tylko…

Otwarcie wystawy będzie miało miejsce w Oratorium Marianum, w gmachu głównym UWr, pl. Uniwersytecki 1, 24 października o godz. 10:00.Uroczystość rozpocznie się od prelekcji prof. Krzysztofa Stefaniaka.

 

więcej...

18.10.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Malwiny Goździk

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 27 października 2022 r. o godz. 10:15 w sali nr 25 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej  mgr Malwiny Goździk Tytuł pracy: Morfologiczne wskaźniki feminizacji a autoimmunologiczne zapalenie tarczycy typu Hashimoto u kobiet.

więcej...

14.10.2022


Nowy transmisyjny mikroskop elektronowy w Pracowni Technik Mikroskopowych

Nowy transmisyjny mikroskop elektronowy w Pracowni Technik Mikroskopowych

więcej...

14.10.2022


Zaprojektuj swoją karierę – nowy przedmiot ponadprogramowy

Zapisy na przedmiot w systemie USOS od 10 października do 13 listopada.

więcej...

11.10.2022


Wywiad z dr Wiolettą Nowaczewską

na temat nagrody Nobla prof. Svante Pääbo

więcej...

04.10.2022


Szkolenie "Kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"

Szkolenie dla pracowników badawczo-dydaktycznych.Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres: maria.kaczmarek@uwr.edu.plTermin nadsyłania zgłoszeń: 21 października br.

więcej...

03.10.2022


Otwarte zajęcia z przedmiotu „Dialog o polskim leśnictwie”

Zajęcia odbędą się 20 października o godz. 11.00 w budynku WNB przy ulicy Przybyszewskiego 63 w sali 401.

 

 

więcej...

03.10.2022


Podsumowanie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2022

Podsumowanie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2022 - FOTORELACJA

więcej...

03.10.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Zbigniewa Łobasa

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 6 października 2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Zbigniewa Łobasa pt.: Zmienność morfologiczna gynostemium Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) i jej znaczenie taksonomiczne, napisanej pod opieką promotora Pani dr hab. Anna Jakubska-Busse, prof. UWr, Zakład Botaniki, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski.

więcej...

19.09.2022


Zaproszenie na DFN-16.09.2022 r.

Zakład Biologii Człowieka WNB

więcej...

12.09.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową w ZEB
Seminarium w ZEB
Julia Barczyk (ZEB): "Skuteczność metod oceny liczebności ptaków leśnych na podstawie modelowania hierarchicznego i badań terenowych w Białowieskim Parku Narodowym"
 
Fot. świstunka leśna; GregorioW, licencja CC
więcej...

11.07.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Michała Michałowskiego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Michała Michałowskiego

więcej...

07.07.2022


Szczątki lamparta z Jaskini Radochowskiej mają ponad 40 tys. lat

Szczątki kopalnego lamparta, znalezione w Jaskini Radochowskiej (Dolny Śląsk), mają 43-42 tys. lat - ustalili naukowcy z Polski i Włoch.

więcej...

27.06.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Marii Lech

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 6 lipca 2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Marii Lech pt. Wpływ interakcji macierzy zewnątrzkomórkowej, białek adhezyjnych i proteaz na plastyczność GABAergicznej transmisji hamującej w hipokampie.

więcej...

24.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową w ZMiG

Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową w Zakładzie Mykologii i Genetyki dla doktorantki mgr Justyny Borzęckiej odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w sali 33 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Przybyszewskiego 65.       

 

więcej...

23.06.2022


Od genu do ekosystemu na stronie ministerialnej

sukcesach naszych  projektów.

więcej...

22.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową w ZFD

Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową dla doktorantów w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. o godz. 10:00 w sali 37 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Przybyszewskiego 65.         

więcej...

22.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową w ZGiFK

Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową dla doktorantki mgr Małgorzaty Nowickiej pt. "Identyfikacja interaktomu kohezyn oraz zbadanie roli tych interakcji w stabilności genomu u drożdży Saccharomyces cerevisiae" w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki odbędzie sięw dniu30 czerwca 2022 r. o godz. 17:00 w formie zdalnej (MS TEAMS). 

więcej...

21.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową w ZBRZ

Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową dla doktorantek w Zakładzie Biologii Rozwoju Zwierząt odbędzie się w formie zdalnej (MS TEAMS) 28 czerwca 2022 r. o godzinie 9:00.

więcej...

20.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową ZBEiK

Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową dla doktorantki mgr Anny Dudzik
w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 o godz. 11:00 w Sali Kuntzego, w budynku Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Sienkiewicza 21.

więcej...

20.06.2022


Zaproszenie na akademickie pożegnanie prof. dr hab. Beaty Marii Pokryszko

Akademickie pożegnanie prof. Beaty Pokryszko - Oratorium Marianum UWr, 24 czerwca 2022 r. o godz. 12.00.

więcej...

16.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową ZBR

Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową dla doktorantki w Zakładzie Biologii Rozwoju Roślin odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w sali 126 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych, przy ul. Kanonia 6/8.

więcej...

14.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową ZFiNM

Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową dla doktorantów w Zakładzie Fizjologii   i Neurobiologii Molekularnej odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 8:00 w Sali Kuntzego, w budynku Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Sienkiewicza 21.

więcej...

13.06.2022


PUBLIKACJA W „SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT”

W "Science of The Total Environment", uznanym czasopiśmie naukowym, ukazał się ostatnio artykuł uniwersyteckich naukowców z Wydziału Nauk Biologicznych.

więcej...

09.06.2022


ZNAMY TERMINY REKRUTACJI DO AKADEMIKÓW

Harmonogram rejestracji on-line dot. składania wniosków o przyznanie miejsca w naszych domach studenckich na rok akademicki 2022/2023.

więcej...

08.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową

13 czerwca od godziny 10:00 w formie zdalnej

więcej...

07.06.2022


POPOŁUDNIE Z GIGANTAMI – RELACJA FILMOWA

Sprawozdanie filmowe z Pikniku Giganci plejstocenu w akcji

więcej...

03.06.2022


„Sympozjum Młodych Ornitologów”

30 września – 2 października 2022 roku

więcej...

03.06.2022


Popołudnie z gigantami

Fotorelacja z pikniku paleontologicznego w Muzeum Okręgowym w Koninie

więcej...

31.05.2022


Mikrofotografia mgr Magdaleny Turzańskiej

Zapraszamy do odwiedzenia strony

Fotografia M. Turzańska

więcej...

27.05.2022


Przywracamy podgorzałki naturze

Zoo Wrocław wraz z Uniwersytetem Wrocławskim odtwarza dolnośląską populację niewielkiej, nurkującej kaczki – podgorzałki (Aythya nyroca). 

więcej...

25.05.2022


Godziny rektorskie

3 czerwca 2022 r. godziny 10-16

więcej...

23.05.2022


II LETNIA SZKOŁA KRASU I SPELEOLOGII

Udział w obozie można zgłaszać drogą mailową na adres: krzysztof.stefaniak@uwr.edu.pl do 10.06.2022r.

więcej...

20.05.2022


SKN Cortex zaprasza na wykład z cyklu "Molekularne podstawy psychiatrii"

Serdecznie zapraszamy na czwarty wykład SKN Cortex z cyklu "Molekularnych podstaw psychiatrii" dotyczący nerwic i fobii. Wykład zostanie wygłoszony przez studentów Łucję Szabłowską i Piotra Schmidta na Dużej Sali Wykładowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 21.

6 maja o godz. 18:00

https://fb.me/e/4GVSVP1pY

Przewodniczący SKN GiBE „Cortex”

Jakub Turlik

więcej...

29.04.2022


RUSZYŁA II EDYCJA KONKURSU NA DODATKI MOTYWACYJNE CZASOWE

Uczelnia Badawcza po raz drugi premiuje swoich najlepszych naukowców poprzez wdrożenie II edycji konkursu na dodatki motywacyjne czasowe.

więcej...

21.04.2022


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Żołubak

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 8:00, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Elżbiety Żołubak pt. Problem taksonów zbiorczych (agregatów) w rodzaju Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae, Neottieae) na przykładzie E.purpurata agg.

więcej...

14.04.2022


Godziny dziekańskie w dniu 12 kwietnia 2022 w godzinach od 11:00 do 13:00

Zarządzenie Nr 10/2022 Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich na Wydziale Nauk Biologicznych w dniu 12 kwietnia 2022 w godzinach od 11:00 do 13:00

więcej...

31.03.2022


WYBORY 2022

Wybory uzupełniające do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów

więcej...

30.03.2022


I edycja Konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich UWr - raport

Prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa na stażu naukowym w KU Leuven, Belgia, 7/02/2022 - 22/03/2022 

więcej...

29.03.2022


Zaproszenie na seminarium on-line organizowane przez Zakład Ekologii Behawioralnej

Seminarium dr hab. Agnieszki Kloch (Uniwersytet Warszawski) pt.: "Co filogeografia może nam powiedzieć o ewolucji żywicieli i ich pasożytów" - 30 marca 2022 r. godz. 17:00

więcej...

28.03.2022


Wsparcie dla studentów i studentek

Wsparcie dla członków i członkiń naszej Wspólnoty Akademickiej pochodzących z krajów zaangażowanych w konflikt zbrojny na Ukrainie

więcej...

25.02.2022


Wykład prof. dr hab. Dariusza Rakusa

Wykład "Aldolaza i fruktozo bisfosfataza – „moonlighting proteins”

więcej...

21.02.2022


PKA-Raport samooceny kierunku mikrobiologia

Ocena programowa kierunku mikrobiologia

więcej...

21.02.2022


Informacja o konkursie na stanowisko asystenta (postdoc) w projekcie Sheng (NCN)

Na prośbę prof. Józefa Dulaka przekazujemy informację o konkursie na stanowisko asystenta w projekcie. Szczegóły poniżej

więcej...

02.02.2022


Otwarte webinaria ZEB

Linki do seminariów pojawiają się na FB kilka dni przed spotkaniem:
https://www.facebook.com/zebuwr/ 

* 27 stycznia
Lucyna Hałupka (Wrocław): Dlaczego trzcinniczki i inne ptaki rozwodzą się?

* 2 lutego
Paweł Ręk (UAM): Rzeczywistość i iluzja: jak dźwięk i obraz przenikają się w produkcji i percepcji sygnałów audio-wizualnych

* 9 lutego
Marcin Tobółka (UP Poznań, KLIVV, University of Veterinary Medicine Vienna): Otwarte składowiska odpadów: szansa czy zagrożenie dla populacji bociana białego w zachodniej Polsce

więcej...

20.01.2022


Wykład dr hab. prof. UR Łukasza Łuczaja

Zapraszamy w dn. 20 stycznia 2022 o godz. 16:00 na wykład pt.: Marsylie, prawdziwki i nietoperze: jadalne rośliny, grzyby i zwierzęta na targu w Laosie.

więcej...

03.01.2022


WYKŁAD: Trawniki miejskie przyszłości

16 grudnia 2021, godz. 16.00

więcej...

07.12.2021


Noc Biologów 2022

Noc Biologów 2022
14 stycznia 2022 roku Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na XI edycję Nocy Biologów!

więcej...

06.12.2021


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 12:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy pt.: Wpływ mutacji wybranych reszt w miejscu wiązania agonisty na kinetykę receptora GABAA oraz jego modulację przez zmiany zewnątrzkomórkowego pH i flurazepam.

 

 

więcej...

14.11.2021


ODWOŁANIE DYŻURU

W dniu 04.11.2021 odwołany będzie dyżur dr hab. Elżbiety Myśkow.

więcej...

02.11.2021


SZKOLENIA Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Biuro Karier UWr zaprasza na bezpłatne szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Jedno ze szkoleń przeznaczone jest dla osób studiujących, drugie dla pracujących na UWr. Szkolenia odbędą się 28 października 2021 r.

więcej...

20.10.2021


Edycja 2022 programu mentoringowego TopMinds właśnie ruszyła!

Termin nadsyłania zgłoszeć upływa 08.11.2021

więcej...

20.10.2021


Wystawa "Muzeum antropocenu" w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego

Wystawa dostępna od 22 października 2021 do 27 lutego 2022

więcej...

18.10.2021


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Skórzewskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 28 października 2021 r. o godz. 10:00 w sali nr 25 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Grzegorza Skórzewskiego pt. Status taksonomiczny i przebieg strefy hybrydyzacji padalca zwyczajnego Anguis fragilis L. i kolchidzkiego A. colchica incerta (Nordmann, 1840) (Anguidae; Squamata) na terenie Polski.

więcej...

12.10.2021


Jubileuszowa X Edycja konferencji dla Młodych Naukowców

ZAPRASZAMY na Konferencję HYBRYDOWĄ dla Młodych Naukowców.

więcej...

06.10.2021


Godziny dziekańskie 14 października 2021

Dziekan dr hab. inż Marcin Kadej, prof. UWr w dniu 14 października 2021 w godzinach od 11:30 do 13:30 wyznacza godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych. Godziny dziekańskie dotyczą tylko osób biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Nauk Biologicznych, czyli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego.

więcej...

05.10.2021


ŚWIATOWY DZIEŃ NOSOROŻCA.

22 września 2021 r. po raz jedenasty obchodziliśmy światowy Dzień Nosorożca. 

więcej...

23.09.2021


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Dawidowicz

W dniu 7 października 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Angeliki Dawidowicz, w formie stacjonarnej.

więcej...

23.09.2021


WEŹ UDZIAŁ W FALLING WALLS LAB!

3 minuty. Tyle czasu będą mieli na zaprezentowanie swoich projektów uczestnicy międzynarodowego konkursu skierowanego m.in. do studentów i młodych naukowców. Zwycięzca wrocławskiego etapu Falling Walls Lab pojedzie do Berlina!

więcej...

22.07.2021


Najlepsi z Najlepszych

Nasze studentki kierunku Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym Pani Magda Gorczyca i Pani Zofia Nocoń, reprezentująca SKN Ekologów, uzyskały dofinansowanie w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa "Najlepsi z Najlepszych 4.0" . Gratulujemy!!!

więcej...

22.06.2021


26. edycja „Mikrogranty Wrocławian – Nabór II”

Zwycięski projekt Studentek Wydziału Nauk Biologicznych "A co, gdyby ich nie regulować? Przyroda Doliny Widawy a mieszkańcy Wrocławia".

więcej...

22.06.2021


JAK STWORZYĆ MIEJSKIE TRAWNIKI PRZYSZŁOŚCI?

Uniwersytet Wrocławski, we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Zarządem Zieleni Miejskiej, szuka odpowiedzi na pytanie: jakie roślin  będą najbardziej odpowiednie do tworzenia trawników we współczesnych europejskich miastach. W doświadczeniach prowadzonych w Parku Tysiąclecia i Parku Brochowskim testujemy przeżywalność gatunków i cechy roślinności wytworzonej z nasion różnego pochodzenia. Mamy mieszankę typowego „pożytku pszczelego”. Zapraszamy do lektury https://uni.wroc.pl/jak-stworzyc-miejskie-trawniki-przyszlosci/ i na YouTube 
 https://www.youtube.com/watch?v=PGA-IuNnvjA&t=33s

więcej...

16.06.2021


POLSKIE POWROTY NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Polskie Powroty NAWA.

więcej...

31.05.2021


DODATKI MOTYWACYJNE CZASOWE – RUSZA KONKURS!

1 czerwca rusza konkurs na dodatki motywacyjne czasowe w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – I Konkurs „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich”.

więcej...

31.05.2021


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Nowe  zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Wrocławskim

więcej...

27.05.2021


PROJAKOŚCIOWE WYNAGRADZANIE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

FQA-PROJAKOŚCIOWE WYNAGRADZANIE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

więcej...

21.05.2021


Nowość w publikacjach-monografia pt. „Wyzwania Ochrony Środowiska”

Właśnie się ukazała długo wyczekiwana zwłaszcza przez studentów monografia pt. „Wyzwania Ochrony Środowiska”. 

więcej...

20.05.2021


PROF. MARCIN KADEJ W RADZIE DS. ZWIERZĄT

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Społeczną Radę ds. Zwierząt.

więcej...

18.05.2021


STYPENDIA POMOSTOWE

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza nabór do XX edycji programu Stypendiów Pomostowych.

więcej...

04.05.2021


KANDYDACI, MAMY DLA WAS STYPENDIA! MŁODY BADACZ 2020-2025

Kandydaci i kandydatki! Czekają na Was atrakcyjne programy wsparcia finansowego.

więcej...

08.04.2021


ZDOBĄDŹ NAGRODĘ NAUKOWĄ POLITYKI

Fundacja Tygodnika POLITYKA rozpoczyna zbieranie zgłoszeń młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI.

więcej...

08.04.2021


#NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU – DZIEŃ AUTYZMU

#NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU – DZIEŃ AUTYZMU. 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Autyzmu. Na czym polega #niebieskiUWr? https://uni.wroc.pl/niebieskiuwr-02-04-dzien-autyzmu/

 

więcej...

02.04.2021


Informacja o webinarze MSKN Mikrobiologów

Członkowie MSKN Mikrobiologów 25.03.2021 brali udział w webinarze organizowanym przez Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA)

więcej...

29.03.2021


TARGI PRACY I PRAKTYK KAMPUS KARIERY

Zbliża się XI edycja Targów Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY, która odbędzie się w formule on-line na platformie Teams od 19 do 23 kwietnia.

więcej...

26.03.2021


OPIEKA, KWARANTANNA, COVID… JAK ZGŁOSIĆ?

Informacje dla pracowników UWr: kwarantanna, opieka nad osobą, nieobecność w pracy, świadczenia.

więcej...

24.03.2021


RZEKOTKA PRZYCZYNĄ STRATY PTASIEGO LĘGU – ODKRYCIE BADACZEK Z UWR

Rzekotka drzewna (Hyla arborea) to jeden z najmniejszych europejskich gatunków płazów (do 5 cm), przypominający małą żabkę, choć należy do rodziny rzekotek (Fot. 1).

więcej...

16.03.2021


MODELOWANIE MATEMATYCZNE W BOTANICE

Modelowanie matematyczne jest jedną z technik wykorzystywanych przez botaników do poznania procesów rozwojowych zachodzących u roślin, ale może też być skutecznym narzędziem wykorzystywanym w taksonomii.

więcej...

16.03.2021


GRANTY – MARZEC 2021

Najbardziej aktualna listę grantów i stypendiów. Prosimy o uważne zapoznanie się i serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

więcej...

11.03.2021


NA RATUNEK ROPUCHOM

Wiosna to czas, kiedy z zimowej stagnacji budzi się większość świata ożywionego. Zimowanie kończą także płazy, które wiosną podejmują swoje coroczne - często dalekie - wędrówki do zbiorników rozrodczych. Po drodze czyha na nie wiele niebezpieczeństw, a jednym z głównych zagrożeń dla migrujących płazów jest infrastruktura drogowa i samochody, pod kołami których zwierzęta te masowo giną.

więcej...

23.02.2021


WOJSŁAWICE? NAJPIĘKNIEJSZE W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE

International Garden Photographer of the Year to najważniejszy na świecie konkurs i wystawa fotografii ogrodowej, roślinnej, kwiatowej i botanicznej. W tym roku dwa zdjęcia znakomitej fotografki Bożki Piotrowskiej zostały nagrodzone w tym prestiżowym konkursie. Cieszymy się ogromnie, bo przedstawiają nasze uniwersyteckie Arboretum w Wojsławicach.

więcej...

23.02.2021


Wspomnienie Profesora Dariusza Tarnawskiego
Szanowni Państwo,
w imieniu Bliskich Profesora Dariusza Tarnawskiego oraz własnym Pan Dziekan składa serdeczne podziękowania za uczestniczenie w dzisiejszej ceremonii pogrzebowej. Udostępniamy wspomnienie Profesora Dariusza Tarnawskiego odczytane przez Dziekana dra hab. inż. Marcina Kadeja prof. UWr w czasie ceremonii pogrzebowej.
więcej...

22.02.2021


SEKRETY EKSTREMALNYCH MYRMEKOFILI – ZAGLĄDAMY MIKROTOMOGRAFEM DO GŁOWY ROZROŻKA

Mrówki w eocenie zdominowały środowiska lądowe i stały się jednymi z nielicznych zwierząt zwanych inżynierami ekosystemów, zdolnymi znacząco przebudowywać swoje otoczenie i wpływać na los innych jego mieszkańców.

więcej...

08.02.2021


Serwis Covid 19

Informacje nt. funkcjonowania uczelni w czasie pandemii koronawirusa znajdują się w Serwisie Covid 19 https://uni.wroc.pl/covid/

więcej...

13.01.2021


Publiczne obrony i egzaminy doktorskie

Procedury dotyczące przebiegu posiedzeń komisji doktorskich, przeprowadzania publicznych obron doktorskich oraz egzaminów doktorskich w formie zdalnej.

więcej...

12.06.2020


„Naukowe poznanie świata"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Naukowe poznanie świata - program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” POWR.03.01.00-00-T067/18 współfinansowany przez Unię Europejską.

więcej...

29.01.2020


Analizy komercyjne

Pracownia Technik Mikroskopowych Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie badań mikroskopowych. W Pracowni istnieje możliwość przygotowania materiału do badań w mikroskopie elektronowym transmisyjnym (utrwalanie materiału, zatapianie, krojenie na skrawki ultracienkie, kontrastowanie), skaningowym (utrwalanie materiału, suszenie, napylanie) i konfokalnym. Usługi obejmują obserwacje, analizę i dokumentację fotograficzną.

więcej...

23.10.2019


Zbiorcze zestawienie informacji dla uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich

W załączeniu przesyłamy informacje dotyczące doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie na starych zasadach (czyli przed rokiem akad. 2019/2020) oraz informacje dotyczące szkół doktorskich, które ruszają od przyszłego roku akademickiego. 

więcej...

06.02.2019


"Świat odkrywców, odkrywanie świata"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. "Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych"POWR.03.01.00-00-T121/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...

15.01.2019


Wyniki ankiet studenckich

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr publikujemy zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne.

więcej...

25.10.2018