„Od genu do ekosystemu"

02.10.2018


Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt „Od genu do ekosystemu – innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych” POWR.03.01.00-00-U155/17-01 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17).

Realizacja projektu: 01.07.2018 – 30.06.2020r.,
Wartość projektu: 410 865,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy EFS: 398 193,00 zł

Kierownik projektu: dr Józef Krawczyk

Więcej informacji tutaj http://www.pnsnb.uni.wroc.pl/granty_edukacyjne/