Laureaci konkursu "Najlepszy Dyplom Roku"

17.11.2018


Pani mgr Ewa Pilarczyk, absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych na kierunku biologia, jest jedną z trzech laureatów konkursu "Najlepszy Dyplom Roku" organizowanego i finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pani Magister odebrała nagordę z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego podczas Święta Uniwersytetu 15 listopada br.

 

Laureatka uzyskała wysoką średnią ocen ze studiów i obroniła wyróżniającą się oraz społecznie innowacyjną pracę magisterską pt. Badanie wpływu wybranych metali i metaloidów na genotoksyczne działalnie fleomycyny u drożdży Saccharomyces cerevisiae. Promotorem pracy była dr hab. prof. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska.

 

Pozostali laureaci: mgr Karolina Mojsa, absolwentka Wydziału Chemii oraz mgr Michał Małysz, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.
 
Serdecznie gratulujemy!!!