"Świat odkrywców, odkrywanie świata"

15.01.2019


 

"Świat odkrywców, odkrywanie świata"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. "Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych"POWR.03.01.00-00-T121/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Trzeciej Misji Uczelni” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18).

Realizacja projektu: 01.12.2018 – 31.10.2020r.
Wartość projektu: 403 050,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy EFS: 390 954,00 zł

Kierownik projektu: dr Katarzyna Guz-Regner

Więcej informacji tutaj: http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl/pl/news/aktualnosci/35