Rekrutacja 2019/2020

29.05.2019


Na rok akad. 2019/20 Wydział Nauk Biologicznych prowadzi rekrutację na pięć kierunków studiów stacjonarnych: biologię; genetykę i biologię eksperymentalną; mikrobiologię; biologię człowieka oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną.

Listy rankingowe i listy przyjętych będą publikowane w zakładce KANDYDACI, STUDIA STACJONARNE

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, zagadnienia na rozmowy kwalifikacyjne, deklaracja wyboru specjalności itp. znajdują się na stronie internetowej WNB w zakładce KANDYDACI

Informacje dotyczące programów kształcenia na poszczególne kierunki studiów znajdują się w zakładce STUDIA


Informacje dla kandydatów ze starą maturą  dostępne są w zakładce KANDYDACI, STUDIA STACJONARNE


Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki genetyka i biologia eksperymentalna oraz mikrobiolgia  dostępne są w zakładce KANDYDACI, STUDIA STACJONARNE