Święto Uniwersytetu Wrocławskiego

16.11.2019


15 listopada Uniwersytet Wrocławski obchodził swoje święto. W tym roku szczególne, ponieważ Uczelnia znalazła się w gronie 10 szkół wyższych, które staną się uczelniami badawczymi.

Pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego wręczono odznaczenia państwowe: Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę.

Odznaczeni pracownicy Wydziału Nauk Biologicznych:

  • Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek – Złoty Krzyż Zasługi
  • Mgr Aleksandra Czułowska – Brązowy Krzyż Zasługi
  • Prof. dr hab. Grażyna Kłobus – Medal Złoty za Długoletnią Służbę
  • Elżbieta Rudnik – Medal Złoty za Długoletnią Służbę
  • Dr hab. Krzysztof Stefaniak, prof. UWr – Medal Złoty za Długoletnią Służbę
  • Alina Surowiec – Medal Złoty za Długoletnią Służbę
  • Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek – Medal Złoty za Długoletnią Służbę
  • Dr hab. Dorota Kiewra, prof. UWr – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego https://uni.wroc.pl/swieto/