Międzyuczelniane porozumienie podpisane

21.11.2019


Informujemy, że Rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu podpisali porozumienie. 

Współpraca między uczelniami będzie realizowana przez Pracownię Biologii i Entomologii Sądowej Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Instytutu Biologii Środowiskowej Wydziału Nauk Biologicznych UWr oraz Pracownię Tanatologii Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UMW. 

Ma ona polegać między innymi na prowadzeniu badań z zakresu biologii i entomologii sądowej, upowszechnianiu wyników badań, w szczególności poprzez publikacje naukowe, popularnonaukowe oraz udział w konferencjach, w końcu także na transferze wiedzy pod postacią realizowania szkoleń, praktyk oraz staży dla studentów i pracowników wyżej wymienionych jednostek.

Za realizację zamierzeń zawartych w porozumieniu odpowiadają dr hab. n. biol. inż. Marcin Kadej (kierownik Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców UWr) oraz dr n. med. Łukasz Szleszkowski (kierownik Pracowni Tanatologii Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UMW).