„Naukowe poznanie świata"

29.01.2020


„Naukowe poznanie świata - program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Naukowe poznanie świata - program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” POWR.03.01.00-00-T067/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Trzeciej Misji Uczelni” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18)

Realizacja projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022r.

Wartość projektu: 419 600,00  zł

Wartość dofinansowania z funduszy EFS: 406 880,00 zł

 

Kierownik projektu: dr Józef Krawczyk

Więcej informacji tutaj http://www.pnsnb.uni.wroc.pl/granty_edukacyjne/naukowe-poznanie-swiata/