Rekrutacja 2020/21

05.05.2020


Rejestracja na studia w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym rozpocznie się 15 maja.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na studia można znaleźć na stronie rekrutacyjnej www.rekrutacja.uni.wroc.pl

Wydział Nauk Biologicznych prowadzi rekrutację na pięć kierunków studiów stacjonarnych: biologię; genetykę i biologię eksperymentalną; mikrobiologię; biologię człowieka oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, zagadnienia na rozmowy kwalifikacyjne, deklaracja wyboru specjalności itp. znajdują się na stronie internetowej WNB w zakładce KANDYDACI

Informacje dotyczące programów kształcenia na poszczególne kierunki studiów znajdują się w zakładce STUDIA

Informacje dla kandydatów ze starą maturą  dostępne są w zakładce KANDYDACI, STUDIA STACJONARNE


Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki genetyka i biologia eksperymentalna oraz mikrobiolgia  dostępne są w zakładce KANDYDACI, STUDIA STACJONARNE