Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024

10.06.2020


Gratulujemy dr. hab. inż. Marcinowi Kadejowi (Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Instytutu Biologii Środowiskowej) wyboru na kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych w kadencji 2020-2024. Do pełnienia swojej funkcji dr hab. inż Marcin Kadej zostanie powołany przez Rektora UWr. Wybory odbyły się 9 czerwca w Ogrodzie Botanicznym.