STYPENDIA MINISTRA DLA NASZYCH STUDENTÓW

23.02.2021


Nasze studentki i studenci otrzymali stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021! Serdecznie gratulujemy.
Rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi 890 wniosków o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Wnioski zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Przy ocenie danego osiągnięcia członkowie Zespołu kierowali się kryteriami określonymi w § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny, Zespół ustalił również wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków. Spośród 861 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 362 studentów, którym przyznał stypendium. Studenci, którzy otrzymali stypendium, uzyskali co najmniej 10 pkt na 50 pkt. Wśród wyróżnionych znaleźli się studenci z Wydziału Nauk Biologicznych:
 
  • Hubert Oskar Kasprzak (genetyka i biologia eksperymentalna)
  • Klaudia Magdalena Kurczaba (mikrobiologia)
Więcej szczegółów znajduje się na stronie ministerstwa.