"Wrocławska Magnolia"

12.03.2021


Zapraszamy absolwentów Wydziału Nauk Biologicznych do wzięcia udziału
w konkursie "Wrocławska Magnolia"

Konkurs „WROCŁAWSKA MAGNOLIA ”skierowany jest do tych absolwentów uczelni, których prace magisterskie, obronione w roku akademickim 2019/2020, uzyskały co najmniej ocenę dobrą oraz poruszają problematykę z zakresu poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian.

Zgłoszenia uczestników do XVIII edycji konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA” należy przekazać do 15 kwietnia 2021 r. pełnomocnikowi Rektora ds. Konkursu WROCŁAWSKA MAGNOLIA” – dr. Bartoszowi Borczykowi, na adres: bartosz.borczyk@uwr.edu.pl.

Zgłoszenia powinny zawierać elektroniczne wersje: formularza zgłoszeniowego, pracy dyplomowej i opinii promotora. Podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć gmachu głównym UWr, pok. 113 (osoba odpowiedzialna: dr Patrycja Cicha).

Regulamin konkursu i dokumenty dostępne są na stronie: https://wca.wroc.pl/dokumenty-do-pobrania-wroclawska-magnolia