Raport samooceny - kierunek biologia

26.03.2021


Zgodnie z § 17 ust. 3 statutu PKA z dnia 13 grudnia 2018 r. Wydział Nauk Biologicznych publikuje przed wizytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej raport samooceny w związku z akredytacja kierunku biologia - raport samooceny.pdf