Badacze z UWr zidentyfikowali jedną z przyczyn leukodystrofii

30.03.2021


Leukodystrofie to grupa genetycznie uwarunkowanych chorób istoty białej mózgu, w których dochodzi do zaburzeń wytwarza osłonki mielinowej na wypustkach neuronów. Prowadzą one do powstania zaburzeń poznawczych, upośledzenia funkcji ruchowych i wegetatywnych. W pracy „A novel remitting leukodystrophy associated with a variant in FBP2” opublikowanej w Brain Communications badacze z Katedry Fizjologii i  Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych UWr oraz Uniwersytetów w Goettingen, Jenie i Kolonii zidentyfikowali jedną z przyczyn leukodystrofii, która wynika z mutacji w obrębie genu kodującego mięśniową izoformę fruktozo 1,6-bisfosfatazy (FBP2).

Zapraszamy do lektury artykułu https://uni.wroc.pl/badacze-z-uwr-zidentyfikowali-jedna-z-przyczyn-leukodystrofii/