RUSZA 2. KONKURS NA ZAKUPY APARATURY (UCZELNIA BADAWCZA)

06.04.2021


Uczelnia Badawcza ma pieniądze dla naszych naukowców na zakup aparatury. Rusza tegoroczna odsłona konkursu z Funduszu Aparatury Badawczej.

Celem konkursu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych określonych w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Na co można otrzymać pieniądze?

  1. zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej o całkowitej wartości przekraczającej 500 000 zł;
  2. najem, dzierżawa lub leasing aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej o całkowitej wartości przekraczającej 150 000 zł;
  3. zatrudnienie pracownika do obsługi zakupionej aparatury w czasie trwania projektu IDUB. Maksymalne finansowanie wynagrodzenia ze środków FAB odpowiada aktualnie obowiązującemu minimalnemu wynagrodzeniu adiunkta. Jednostka może sfinansować wyższe wynagrodzenie za pomocą wkładu własnego;
  4. koszt obsługi serwisowej w czasie trwania projektu IDUB.

O pieniądze może się starać każdy pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego po poparciu wniosku przez dziekana wydziału lub kierownika jednostki pozawydziałowej, w których Wnioskodawca jest zatrudniony.

Cały artykuł pod linkiem: https://uni.wroc.pl/rusza-2-konkurs-na-zakupy-aparatury-uczelnia-badawcza/

Wszystkie szczegóły łącznie z wnioskiem i podstawą rozporządzenia można znaleźć tutaj.