35 WNIOSKÓW W KONKURSIE NA UTWORZENIE INKUBATORÓW DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

15.04.2021


Na konkurs na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” wpłynęło 35 wniosków:
– nauki humanistyczne – 10,
– nauki społeczne – 14
– nauki ścisłe i przyrodnicze – 11
 
11 wniosków zostało złożonych przez naukowców niebędących pracownikami UWr, pracownicy UWr złożyli 24 wnioski. Z Wydziału Nauk Biologicznych są 3 wnioski.
Obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków.
W konkursie wyłonionych zostanie maksymalnie 8 Inkubatorów.
 

Zarządzeniem rektora Uniwersytetu Wrocławskiego powołano Komisję Konkursową do oceny wniosków złożonych w konkursie na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w składzie:

Przewodniczący:

prof. dr hab. Eugeniusz Zych

Prorektor ds. badań naukowych

Członkowie/Członkinie:                           

  • reprezentujący dziedzinę nauk humanistycznych oraz dziedzinę nauk społecznych:

dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr

prof. dr hab. Stefan Kiedroń

dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr

  • reprezentujący dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych:

dr hab. Jarosław Byrka, prof. UWr

dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr

prof. dr hab. Michał Tomczak

prof. dr hab. Eugeniusz Zych

KOMUNIKAT Nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r.