STYPENDIA POMOSTOWE

04.05.2021


Stypendia Pomostowe to program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Organizatorzy zapraszają do udziału zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Czekają na nich stypendia pomostowe na I rok studiów, w wysokości 7000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku oraz:

  • zda dobrze maturę
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto);

Rekrutacja do programu przebiega on-line za pomocą strony www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

 

Tekst z artykułu: https://uni.wroc.pl/stypendia-pomostowe/