INKUBATORY DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ – AKTUALNOŚCI

10.05.2021


Po dokonaniu oceny formalnej do II etapu konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej (recenzje zewnętrzne) zostały skierowane wszystkie złożone wnioski.

Recenzentami są naukowcy z Polski oraz z zagranicy, specjaliści w obszarach nauki, których dotyczą aplikacje.

III etap konkursu (prezentacja ustna), w przypadku udziału w niej recenzenta z zagranicy, odbywać się będzie w języku angielskim. Ze względu na czas oczekiwania na recenzje termin III etapu ulegnie zmianie. Informacja o nowym  terminie zostanie przekazana Wnioskodawcom elektronicznie oraz umieszczona na stronie internetowej.

TU znajdziesz wiecej informacji o konkursie.

Artykuł z strony: https://uni.wroc.pl/o-uniwersytecie/uczelnia-badawcza/aktualnosci/inkubatory-doskonalosci-naukowej-aktualnosci/