PROF. MARCIN KADEJ W RADZIE DS. ZWIERZĄT

18.05.2021


Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Społeczną Radę ds. Zwierząt. Do jej zadań należeć będzie m.in. opiniowanie i rekomendowanie przepisów dotyczących odpowiedniego traktowania zwierząt. W gronie 11 osób, głównie praktyków, przedstawicielem środowiska naukowego Wrocławia został dziekan Wydziału Nauk Biologicznych dr. hab Marcin Kadej, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wśród członków Rady są lekarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i lekarze weterynarii i naukowcy.

– Moim zadaniem w Radzie będzie dbanie o bioróżnorodność zwierząt. – tłumaczy prof. Kadej. – Pamiętajmy, że zwierzęta Wrocławia to nie tylko psy i koty, ale też mnóstwo innych zwierząt. To, by żyło im się we Wrocławiu dobrze, jest nie tylko w ich interesie, ale również naszym. Wiem, że prezydent Wrocławia liczy właśnie na to, bym członkom Rady i społeczności Wrocławia przypominał o tym fakcie. Pamiętajmy, że mamy we Wrocławiu aż 6 obszarów Natura 2000. To zobowiązuje!

– Człowieka poznaje się często po tym, jaki ma stosunek do zwierząt. My we Wrocławiu dbamy o naszych „braci mniejszych”. Będziemy tę wrażliwość w ludziach budować, rozwijać, bo kochamy to miasto, ale przede wszystkim kochamy zwierzęta i zależy nam na ich dobru – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

– Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z 21 lipca 1997 roku na gminach spoczywa obowiązek dbania o zwierzęta pojawiające się na stałe czy na krócej na ich terenach. Nie jest to zadanie łatwe i wymaga wiedzy eksperckiej. Powołanie do Rady osób kompetentnych pozwoli na zwiększenie efektywności działań w obszarze ochrony i dobrostanu zwierząt –  mówiła Barbara Borzymowska, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Zwierząt i przewodnicząca Rady ds. Zwierząt.

Skład Rady:

Barbara Borzymowska, przewodniczącą Rady, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Zwierząt;
Zofia Białoszewska, dyrektorka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w stanie spoczynku;
Lidia Salata, dyrektorka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt;
Krzysztof Żurek, Biokontrola, odpowiedzialny za dzikie zwierzęta pojawiające się na terenie Wrocławia;
Edyta Gal, Fundacja Koci Zakątek;
Elżbieta Osowicz, dziennikarka;
Anna Chrobot, adwokatka, Ekostraż;
Marcin Kadej, dr hab., dziekan Wydziału Nauk Biologicznych, UWr;
Angelika Wiwatowska, koordynatorka Animal Patrol, Straż Miejska;
Marta Pasikowska, lekarz weterynarii;
dr Grzegorz Sapikowski, lekarz weterynarii, UP, Lecznica Viva.

 

Tekst z strony Przeglądu Uniwerysteckiego ON-LINE