Nowość w publikacjach-monografia pt. „Wyzwania Ochrony Środowiska”

20.05.2021


Właśnie się ukazała długo wyczekiwana zwłaszcza przez studentów monografia pt. „Wyzwania Ochrony Środowiska”. Opracowanie jest wynikiem inicjatywy KNS Ochrony Środowiska, zrzeszającego studentów Wydziału Nauk Biologicznych i Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, którego opiekunką jest dr Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz. Monografia stanowi zbiór 11 artykułów naukowych obejmujących problemy z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej. Wszystkie artykuły zostały zrecenzowane przez specjalistów - naukowców z UWr jak też z innych ośrodków naukowych w Polsce. Wartością dodaną dla studentów, poza autorstwem pracy, była także możliwość nabycia umiejętności redagowania opracowań naukowych. Tej niełatwej sztuki pod kierownictwem prof. dra hab. Dariusza Tarnawskiego (redaktora tomu), dr Dagmary Tchorz-Trzeciakiewicz i dra hab. inż. Marcina Kadeja prof. UWr (redaktorów merytorycznych) nauczyli się redaktorzy techniczni: mgr Anna Kolasińska (absolwentka ochrony środowiska), lic. Filip Borkowski (student genetyki i biologii eksperymentalnej) oraz lic. Hubert Kasprzak (student genetyki i biologii eksperymentalnej). Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie JM Rektora, który w całości sfinansował wydanie monografii. Dziękujemy! Dziekani Wydziału Nauk Biologicznych – dr hab. inż. Marcin Kadej prof. UWr i Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska – dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr objęli powyższe działanie swoim patronatem. Monografia w formie PDF dostępna będzie w repozytorium UWr.