ZDOBĄDŹ GRANT NAUKOWY FUNDACJI DKMS

20.05.2021


Zawalcz o grant na swoje badania! Ruszyła rekrutacja do trzeciej edycji Grantu Naukowego Fundacji DKMS.

Grant skierowany jest do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają przede wszystkim wokół immunologii i hematologii transplantacyjnej, doświadczalnej, klinicznej, a także zagadnień diagnostycznych, terapeutycznych i związanych z dawstwem komórek krwiotwórczych.

W tym roku konkurs został podzielony na dwie oddzielne kategorie:

  • Badania podstawowe – wysokość grantu: 200 tys. zł.                        
  • Badania kliniczne – wysokość grantu: 200 tys. zł.

W każdej z nich wybrany zostanie jeden zwycięski projekt.

HARMONOGRAM

20.04-30.06.2021 – składanie wniosków
wrzesień 2021 – ogłoszenie wyników

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW

Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin (do pobrania poniżej) należy wysłać na adres edukacja@dkms.pl do 30 czerwca. Wszelkie pytania związane z projektem „Grant Naukowy Fundacji DKMS” prosimy kierować na ten sam adres.

Więcej informacji o grancie oraz wniosek do pobrania znaleźć można na stronie: https://www.dkms.pl/dawka-wiedzy/o-programie-wsparcia-pacjentow/grant