9 CZERWCA WRACAMY DO PRACY STACJONARNEJ!

21.05.2021


Zgodnie z zarządzeniem rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69/2021 od dnia 9 czerwca 2021 roku pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego wracają do pracy stacjonarnej!

Do 25 maja 2021 kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są poinformować Dyrektora Generalnego o koniecznych wymaganiach, które muszą zostać spełnione, aby powrót do pracy stacjonarnej był możliwy.

LINK DO REGULACJI

LINK DO TEKSTU UJEDNOLICONEGO ZARZĄDZENIA