WSPÓŁPRACA UWR I ZAMKU KSIĄŻ

25.05.2021


12 osób z wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego tak różnych merytorycznie jak nauki biologiczne, przez historię, nauki społeczne aż po pedagogikę i historię sztuki, rozmawiali w miniony piątek o współpracy Uniwersytetu z Zamkiem Książ. Powstaje grupa robocza ds. współpracy z Książem!

Dyskutowano o badaniach, konferencjach, publikacjach i praktykach studenckich, a merytorycznie najbardziej zaawansowany w tematyce Książa, prof. Rafał Eysymontt, dzielił się dotychczasowymi doświadczeniami.

Powstaje grupa robocza ds. współpracy z Książem. Zapraszamy do współpracy kolejnych ekspertów. Do zbadania dostępne są m.in. fascynujące materiały źródłowe takie jak np. listy księcia do Daisy, idealne do analizy dla filologów niemieckich i angielskich

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail:  odpowiedzialnosc@uwr.edu.pl