DODATKI MOTYWACYJNE CZASOWE – RUSZA KONKURS!

31.05.2021


1 czerwca rusza konkurs na dodatki motywacyjne czasowe w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – I Konkurs „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich”.

Zgłoszenia na dodatki motywacyjne czasowe składać mogą uprawnieni pracownicy wyłącznie za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie internetowej Uczelnianego Systemu Konkursowego Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 r. 

W przypadku pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu +48 697 011 841. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2021 r.

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)” finansowany jest ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Wrocławskiemu na lata 2020-2026.

Zachęcamy do śledzenia strony Uczelni Badawczej oraz strony Uczelnianego Systemu Konkursowego.

W części Projakościowe wynagradzanie nauczycieli akademickich znajdziecie Państwo odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, dotyczące konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie i składania zgłoszeń!

Link do REGULACJI

Link do tekstu ujednoliconego Regulaminu „Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich”