Najlepsi z Najlepszych

22.06.2021


Studentki kierunku Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym Pani Magda Gorczyca i Pani Zofia Nocoń, reprezentująca SKN Ekologów, pod kierunkiem naukowym dra Adriana Smolisa, uzyskały dofinansowanie w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa "Najlepsi z Najlepszych 4.0" za projekt pt. "Ocena rewitalizacji środkowej Odry z wykorzystaniem wskaźników środowiskowych". Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności. Należy nadmienić, iż projekt oceniony został bardzo wysoko – na 88 punktów (najwyższy wynik to 95 pkt). Opiekunami merytorycznymi ze strony UWr są pracownicy WNB: dr hab. Tomasz Szymura prof. UWr i dr hab. Adrian Smolis. Dzięki projektowi nasze studentki będą mogły wziąć udział w międzynarodowej konferencji „Environmental Science and Sustainable Development”, która odbędzie się w Paryżu w grudniu 2021.

Serdecznie Gratulujemy!!! 

Wyniki II naboru ofert w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)