Biolodzy dla Seniorów

07.07.2021


Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Biologia dla praktyka – program rozwoju zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku” POWR.03.01.00-00-T068/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Trzecia Misja Uczelni”. Projekt skierowany jest do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub innych organizacji seniorów działających na obszarze Gminy Oleśnica i Powiatu Oleśnickiego. Autorem koncepcji, aplikującym i kierownikiem projektu jest dr Józef Krawczyk z Pracowni Edukacji Biologicznej. Więcej informacji na stronie https://uni.wroc.pl/biologowie-dla-seniorow/