ZMARŁ PROF. TOMASZ WESOŁOWSKI

03.08.2021


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 lipca 2021 r. nieoczekiwanie odszedł Profesor Tomasz Wesołowski, wieloletni pracownik Wydziału Nauk Biologicznych UWr.

Pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekologii Ptaków UWr, był także twórcą i kierownikiem Pracowni Biologii Lasu UWr, Prezydentem-Elektem, a później Prezydentem European Ornithologists Union i członkiem Rady tej organizacji. Zasiadał w Radzie Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego i w Radzie Ekologicznej przy Prezydencie RP, został też odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Wybitny biolog, wykładowca i nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów. Pasją Profesora była ekologia ptaków, której poświęcił większą część życia, a badania, które rozpoczął 47 lat temu w lasach pierwotnych Białowieskiego Parku Narodowego trwają do dziś. Od wielu lat Profesor był czynnie zaangażowany w działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Skromność Profesora jako człowieka, Jego zdecydowane poglądy, które odważnie głosił oraz bezkompromisowe podejście do ochrony przyrody i etyki w nauce sprawiały, że był Mentorem dla wielu z nas.

W imieniu pracowników Wydziału Nauk Biologicznych UWr,
Dziekan WNB


Pogrzeb będzie miał charakter ściśle rodzinny. Wszystkich, którzy chcieliby uczcić pamięć Profesora, rodzina prosi o drobne wpłaty na konto Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, nr konta: 15 8133 0003 0001 0429 2000 0001, z dopiskiem „na obronę Puszczy Białowieskiej”.