POMOCNY UWR – NOWA STRONA

15.09.2021


Pomysłodawczynią strony Pomocny UWr jest dr Karolina Kremens, pełnomocniczka rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Stwierdziła ona, że o „bezpieczeństwie” należy myśleć znacznie szerzej niż tylko jako o zapewnieniu ochrony podczas studenckich Juwenaliów. Tak powstał projekt Pomocnego UWr, który obejmuje kwestie pomocy prawnej, psychologicznej, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, działań antydyskryminacyjnych i równościowych, odpowiedzialności społecznej, bezpieczeństwa informatycznego, kwestii BHP i obronności i – wreszcie – całego kompleksowego systemu bezpieczeństwa, czyli Sieci Bezpieczeństwa.