SZKOLENIA BIURA OBSŁUGI PROJEKTÓW

15.09.2021


W roku akademickim 2021/2022 Biuro Obsługi Projektów – we współpracy z doświadczonymi badaczkami i badaczami z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z zagranicy – przygotowuje serię szkoleń dotyczących aplikowania w konkursach krajowych i zagranicznych. Jednocześnie twórcy projektu zapraszają do dyskusji i dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi rozwoju kariery akademickiej. BOP proponuje warsztaty dotyczące publikowania w czasopismach i wydawnictwach obiegu międzynarodowego, uczestniczenia w mobilności akademickiej czy pracy w międzynarodowych zespołach badawczych.

Szczegóły szkoleń i warsztatów zostaną przedstawione na początku każdego miesiąca. pomysłodawcy chcą, by spotkania stały się szansą do wymiany doświadczeń, uczenia się i poznawania nowych możliwości uczestniczenia w grantach. Niech to będzie Laboratorium Wiedzy o Projektach!

Zapraszamy na szkoleń i do dzielenia się doświadczeniami. Jeśli ktoś z Państwa – pracowników naukowych i doktorantów UWr –  ma pomysł na szkolenie, jest zainteresowany konkretnym konkursem, prosimy o kontakt na adres mailowy: prorektor.projekty@uwr.edu.pl

PAŹDZIERNIK
· Konkurs Preludium Narodowego Centrum Nauki (15 października)
· Mobilność w karierze akademickiej. Czy warto wyjechać na stypendium? (22 października)
· Jak aplikować o stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie? (29 października)

LISTOPAD
· Konkurs Maestro Narodowego Centrum Nauki (12 listopada)
· Jak aplikować o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) STARTING GRANT
(19 listopada)
· Jak skutecznie publikować w naukach społecznych i humanistycznych (26 listopada)

GRUDZIEŃ
· Konkurs Opus Narodowego Centrum Nauki (10 grudnia)
· Jak publikować monografie i prace zbiorowe w wydawnictwach zagranicznych (17 grudnia)

STYCZEŃ
· Konkurs Sonata Narodowego Centrum Nauki (14 stycznia)
· Podstawy badań eksperymentalnych i statystyki dla humanistów (28 stycznia)

LUTY
· Jak aplikować o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) CONSOLIDATOR
(18 lutego)
· Najczęstsze błędy osób składających artykuł do czasopisma z listy JCR (25 lutego)

MARZEC
· Konkurs Sonatina Narodowego Centrum Nauki (11 marca)
· Finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych: FNP, Fundusz Wyszehradzki, Fundacja
Polsko-Niemiecka (25 marca)

KWIECIEŃ
· Jak aplikować o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) ADVANCED
(8 kwietnia)
· Uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych, jak aplikować?
(22 kwietnia)

MAJ
· Jak aplikować w nowym programie Horyzont Europa (13 maja)
· Konkurs Miniatura Narodowego Centrum Nauki (27 maja)

Tekst pochodzi z strony: Szkolenia Biura Obsługi Projektów | Uniwersytet Wrocławski