Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWr

16.09.2021


ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ

Wydziału Nauk Biologicznych

W dniu 29 września 2021 r. od godz. 11:00 do godz. 13:00 w DSW Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Sienkiewicza 21 odbędą się wybory uzupełniające systemem urn mające na celu wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWr w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu na kadencję 2020 – 2024. Równocześnie przypominamy, że kandydaci do Rady Wydziału, z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu składają zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.

Dokumenty należy złożyć do dnia 24 września 2021 r. w formie skanu na adres e-mail przewodniczącego: marta.mazurkiewicz-kania@uwr.edu.pl a oryginały przekazać w kopertach lub koszulkach foliowych przewodniczącemu WKW w dniu wyborów.

Udział w wyborach wymaga przestrzegania przepisów wyznaczających nakazy i zakazy związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19. W tym zakresie należy w szczególności pamiętać o:

1) założeniu maseczki ochronnej;

2) zabraniu własnego długopisu;

3) utrzymywaniu odległości min. 1,5 m od innych osób, w tym od osób wydających karty do głosowania;

4) założeniu rękawic ochronnych;

5) konieczności stosowania się do zaleceń członków Komisji.

 

 

Załączniki:

Informacja RODO

Uchwała Rady Wydziału- Wybory uzupełniające

Zgoda na kandydowanie

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Oświadczenie lustracyjne

Treść zawiadomienia