Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Dawidowicz

23.09.2021


Przewodniczący

i Rada Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 7 października 2021 r. o godz. 10:00

w sali nr 25 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

mieszczącego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Angeliki Teresy Dawidowicz

Tytuł pracy: Biologia Pardosa lugubris (Araneae: Lycosidae) z populacji dolnośląskich

Promotor:
  prof. dr hab. Helena Wanda Wesołowska, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

  1. prof. dr hab. Grzegorz Gabryś – Uniwersytet Zielonogórski
  2. dr hab. Maciej Bartos, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Wstęp na obronę rozprawy wolny.

Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem:
https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie

zamieszczono:

1)    streszczenia rozprawy doktorskiej,
2)    recenzje.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy  ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr