Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Skórzewskiego

12.10.2021


Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 28 października 2021 r. o godz. 10:00

w sali nr 25 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,

mieszczącego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgra Grzegorza Skórzewskiego

Tytuł pracy:Status taksonomiczny i przebieg strefy hybrydyzacji padalca zwyczajnego Anguis fragilis L. i kolchidzkiego A. colchica incerta (Nordmann, 1840) (Anguidae; Squamata) na terenie Polski,

Promotor:
  dr hab. Jan Kotusz, prof. UWr z Muzeum Przyrodniczego, Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego,

Promotor pomocniczy: dr Bartosz Borczyk z Zakładu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego.

Recenzenci:

  1. dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ z Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  2. dr hab. Sebastian Hofman, prof. UJ z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wstęp na obronę rozprawy wolny.

Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem:
https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie

zamieszczono:

1)    streszczenia rozprawy doktorskiej,
2)    recenzje.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy  ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu.

     Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne

    dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr