Wystawa "Muzeum antropocenu" w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego

18.10.2021


Zapraszamy na wystawę pt.: "Muzeum antropocenu" w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, która będzie dostępna od 22 października 2021 do 27 lutego 2022.
 
"Muzeum antropocenu" to wystawa przygotowana przez studentów i studentki oraz pracowników i pracowniczki Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Muzeum Przyrodniczym oraz Muzeum Współczesnym Wrocław, objęta wsparciem JM Rektora. Studenci i studentki mieli za zadanie „interweniować” w ramy wystawy stałej Muzeum Przyrodniczego. Idea „muzeum historii naturalnej” wywodzi się z nowoczesnego podziału świata na „naturę” i „kulturę”, a narracja, jaką opowiada, kończy się zazwyczaj wraz z pojawieniem się człowieka. Prezentowane na wystawie prace stanowią próbę „pokazania antropocenu”, postulowanej nowej epoki w dziejach Ziemi, w której człowiek stał się dominującym czynnikiem wpływającym na procesy biologiczne i geologiczne.
 
 
"Muzeum antropocenu" to „muzeum wyobraźni”. Wyznacza ono przestrzeń, w której natura i kultura, ludzcy i nie-ludzcy aktorzy splatają się ze sobą. Gromadzi ono narracje i artefakty świadczące o wpływie, jaki człowiek wywiera na ekosystem. Opowiada historie powiązane z wymieraniem gatunków, zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniem środowiska etc. Stawia także pytanie o przyszłość muzeum historii naturalnej. Jest przestrzenią spekulatywną, miejscem refleksji o zagrożeniach, z jakimi ludzkość będzie mierzyć się w przyszłości, stanowiąc forum dyskusji o tym, jak uchronić się przed ekologiczną katastrofą.
 
W wystawie udział biorą:
 
Studenci i Studentki:
Michalina Bronowiska, Katarzyna Dostatni, Klaudia Gołębiowska, Daria Janusz, Monika Kaleta, Dominika Kubica, Szymon Lazarowicz, Wiktoria Otachel, Krzysztof Pigdanowicz, Joanna Wąsik, Karolina Wiśniewska, Marcel Wiśniewski, Dominika Wiśniowska, Magdalena Żabska
 
Zespół:
Koncepcja: Jacek Małczyński, współpraca: Renata Tańczuk [Instytut Kulturoznawstwa UWr., Laboratorium Humanistyki Współczesnej]
Konsultacje: Jan Kotusz, Jacek Stefaniak, Daniel Kulik [Muzeum Przyrodnicze UWr.]
Anna Krukowska, Paweł Bąkowski, Joanna Kobyłt, Magdalena Skrabek [Muzeum Współczesne Wrocław]
 
Projekt graficzny: Martyna Kostrzycka
 
Dokumentacja fotograficzna: Szymon Lazarowicz
 
ZAPRASZAMY.