Rozpoczynamy współpracę WNB z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju

16.12.2021


Wczoraj, 15 grudnia 2021 r. Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych podpisał porozumienie z Gminą Wrocław w zakresie wzajemnej współpracy Wydziału z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju. Podpisy na dokumencie złożyli Katarzyna Szymczak - Pomianowska – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju oraz dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr – Dziekan WNB.
W ten sposób łączymy siły i wykorzystujemy pełniej potencjał Wydziału w odniesieniu do działań związanych z ochroną przyrody: w szczególności w obszarze inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych, wymiany doświadczeń pomiędzy sferą nauki a administracją samorządową oraz w zakresie prowadzenia wspólnych przedsięwzięć znajdujących się w obszarze zainteresowań Partnerów. Nasze działania obejmą także Brać studencką w zakresie praktyk studenckich i staży oraz możliwości realizacji prac licencjackich, magisterskich i doktorskich we współpracy z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju.
W szerszym gronie, w obecności Małgorzaty Demianowicz – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa oraz dra hab. Adriana Smolisa – koordynatora współpracy z ramienia WNB omówiliśmy strategię wspólnych działań, cele oraz możliwe korzyści, jakie zawarta dziś kooperacja może przynieść zarówno naszym jednostkom, ale także społeczności Wrocławia.
Owocem podpisanego porozumienia jest zawarta umowa na wykonanie pierwszych inwentaryzacji obszarów leśnych i podmokłych na terenie Wrocławia.