Wsparcie dla studentów i studentek

25.02.2022


Uniwersytet Wrocławski wspiera członków i członkinie naszej Wspólnoty Akademickiej pochodzących z krajów zaangażowanych w konflikt zbrojny na Ukrainie. W zaistniałej dramatycznej sytuacji prosimy, aby studenci i studentki Wydziału Nauk Biologicznych, którzy będą potrzebowali wsparcia i pomocy, w pierwszej kolejności kontaktowali się z pełnomocnikiem dziekana ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów drem lek. Przemysławem Dudą pod adresem mailowym przemyslaw.duda2@uwr.edu.pl niezależnie od pory dnia. Przypominamy także o możliwości nawiązania kontaktu ze służbami państwowymi. Ми з вами!

https://uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-ukrainskim-studentom/