RUSZYŁA II EDYCJA KONKURSU NA DODATKI MOTYWACYJNE CZASOWE

21.04.2022


Uczelnia Badawcza po raz drugi premiuje swoich najlepszych naukowców poprzez wdrożenie II edycji konkursu na dodatki motywacyjne czasowe. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zarządzeniem 84/2022 z dnia 18 kwietnia 2022 r. wprowadził skorygowany Regulamin „projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich”. Wszystko w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Dodatki motywacyjne czasowe są przyznawane raz w roku w konkursach organizowanych w latach 2021-2025. 150 spośród naszych pracowników, prowadzących aktywność naukową szczególnie wysokiej jakości otrzyma po 2600 zł brutto miesięcznie płatne przez kolejnych 12 miesięcy.

W konkursach na dodatki motywacyjne mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy ze wszystkich jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego. Oceniane w konkursach mogą być jedynie artykuły naukowe i monografie z lat 2019- 2021, afiliowane przy Uniwersytecie Wrocławskiem, znajdujące się w dniu ogłoszenia konkursu w bazie publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Brane będą pod uwagę jedynie publikacje za przynajmniej 100 punktów zgodne z listą punktacji MEiN z 18.12.2019 roku lub te opublikowane w wydawnictwach II poziomu.

Zgłoszenia składać mogą uprawnieni pracownicy wyłącznie za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie internetowej Uczelnianego Systemu Konkursowego Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 20 kwietnia 2022 r. do dnia 10 maja 2022 r. 

W przypadku pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu +48 71 3752866 (w godzinach pracy biura: 07.30-15.30) lub kierować zapytania na adres: idub@uwr.edu.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 21 czerwca 2022 r.

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)” finansowany jest ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Wrocławskiemu na lata 2020-2026.

Zachęcamy do śledzenia strony Uczelni Badawczej oraz strony Uczelnianego Systemu Konkursowego.

Zapraszamy do udziału w konkursie i składania zgłoszeń!

W dniu 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 14.00 na platformie MS Teams zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Komitetu Sterującego IDUB: dr. hab., prof. UWr. Dorotą Nowak i prof. dr. hab. Jarosławem Byrką, na którym postarają się Oni udzielić odpowiedzi na przesyłane przez Państwa pytania i rozwiać wątpliwości odnośnie przeprowadzenia konkursu.

Link do REGULACJI

Link do tekstu ujednoliconego Regulaminu „Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich”