Prelekcja dra hab. Łukasza Łaczmańskiego, prof. nadzw. IITD PAN

24.05.2022


Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oddział we Wrocławiu mamy przyjemność zaprosić Państwa na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu 26.05.2022 o godz. 12.00 w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Prelekcję wygłosi dr hab. Łukasz Łaczmański, prof. nadzw. IITD PAN, bioinformatyk, Kierownik Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

"Zastosowanie wyskoprzepsutowego sekwencjonowania (NGS) do detekcji czynnika biologicznego podczas zdarzeń CBRNE"

Do spotkania można dołączyć na dwa sposoby:

  1. Bezpośrednio przez pocztę Office 365 (pracownicy, studenci, doktoranci UWr), zdarzenie widoczne jest w kalendarzu
  2. Poprzez link

Serdecznie zapraszamy.