ZNAMY TERMINY REKRUTACJI DO AKADEMIKÓW

08.06.2022


Szanowni Państwo!

Informujemy że dostępny jest już harmonogram rejestracji on-line dot. składania wniosków o przyznanie miejsca w naszych domach studenckich na rok akademicki 2022/2023.

Listy osób, które otrzymają miejsce w domu studenckim zostaną ogłoszone na stronie internetowej.

Informujemy również, że studenci nie będą informowani indywidualnie o podjętych decyzjach, lecz zobowiązani są do sprawdzenia tych informacji na w/w stronie.

Prosimy o zapoznanie się z ZASADAMI ZAKWATEROWANIA W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 (plik pdf poniżej) oraz na kolejny rok akademicki 2022/2023 (plik pdf poniżej).

Zobowiązuje się studentów i doktorantów do śledzenia na bieżąco komunikatów i informacji pojawiających się na stronie internetowej UWr oraz do dostosowania się do wprowadzanych zmian.

Uniwersytet Wrocławski posiada pięć domów studenckich: Dwudziestolatka, Kredka, Ołówek, Parawanowiec, Słowianka. Wszystkie akademiki usytuowane są  w obrębie placu Grunwaldzkiego.

Uniwersytet Wrocławski nie prowadzi hotelu/hostelu. O miejsce w akademiku w pierwszej kolejności może ubiegać się osoba, która posiada status studenta/doktoranta UWr, lub uczestniczy w procesie dydaktycznym UWr. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość ubiegania się o miejsce w domu studenckim przez studentów innych uczelni wrocławskich.

Szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania znajdują się w zakładkach poszczególnych domów studenckich. Informacje o domach studenckich  można uzyskać pod numerem telefonu:+48 71 34 30 618, lub email: sprawystudenckie@uwr.edu.pl

Wnioski on-line po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się na stronie internetowej www.rejestracja.ds.uni.wroc.pl  składają poszczególne grupy studentów:

Lp. Grupy studentów/doktorantów/kandydatów na studia: Terminy składania wniosków
 1. Kandydaci na studia pełnopłatne w języku angielskim 25.04.2022 –30.08.2022 
 2. Wszyscy mieszkańcy domów studenckich UWr, zameldowani w ww. DS na dzień 31 maja 2022r. 07.06.2022-26.06.2022   
3. – Kandydaci na studia w Uniwersytecie Wrocławskim w trybie stacjonarnym i wieczorowym – I stopnia i studia jednolite magisterskie- Studenci/doktoranci starszych lat studiujący w trybie stacjonarnym i wieczorowym w Uniwersytecie Wrocławskim, którzy w poprzednim roku akademickim nie byli mieszkańcami domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, lub nie zalogowali się w terminie o którym mowa w pkt 2,- uczestnicy programu MOST, TERAZ WROCŁAW, STYPENDYŚCI RZĄDU POLSKIEGO 04.07.2022- 31.07.2022
4. Studenci/doktoranci UWr programów międzynarodowych rozpoczynający studia na Uniwersytecie Wrocławskim: Erasmus +, Erasmus + kraje partnerskie,umowy bilateralne,CEEPUS, ISEP, Study Abroad, Erasmus Mundus, Government Scholarship, KIRKLAND 08.07.2022-24.07.2022 
5. Kandydaci na studia II stopnia oraz Szkoły Doktorskiej, studiów stacjonarnych i wieczorowych Uniwersytetu Wrocławskiego. 22.09.2022-26.09.2022
6. W przypadku wolnych miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, po zakwaterowaniu wszystkich studentów, przewidywany termin składania wniosków on-line dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych uczelni Wrocławskich 10.10.2022-18.10.2022
7. Studenci/doktoranci UWr programów międzynarodowych rozpoczynający studia na Uniwersytecie Wrocławskim na semestr letni: Erasmus +, Erasmus + kraje partnerskie, umowy bilateralne, CEEPUS, ISEP, Study Abroad, Erasmus Mundus, Government Scholarship, KIRKLAND

WIĘCEJ NA STONACH:

Znamy terminy rekrutacji do akademików | Uniwersytet Wrocławski

Domy studenckie | Uniwersytet Wrocławski