Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową ZFiNM

13.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową dla doktorantów w Zakładzie Fizjologii   i Neurobiologii Molekularnej odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 8:00 w Sali Kuntzego, w budynku Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Sienkiewicza 21.

Zaprezentują się:

1. mgr Bartosz Budziak – Oligomeryzacja jako mechanizm regulujący kinetykę i właściwości biologiczne mięśniowej fruktozo 1,6-bisfosfatazy;

2. mgr Łukasz Pietras -  Mięśniowa fruktozo 1,6-bisfosfataza jako regulator nowotworzenia poprzez wpływ na mobilność i autofagię mitochondriów.