Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową ZBR

14.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową dla doktorantki mgr Anny Brzostowskiej w Zakładzie Biologii Rozwoju Roślin odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w sali 126 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych, przy ul. Kanonia 6/8.

Temat seminarium: Mechanizmy tworzenia i rozwoju wtórnej tkanki okrywającej (perydermy) u drzew.