Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową ZBEiK

20.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową dla doktorantki mgr Anny Dudzik              w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 o godz. 11:00 w Sali Kuntzego, w budynku Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Sienkiewicza 21.

Temat seminarium: Eliminacja genomu u hybrydogenetycznego mieszańca Pelophylax grafi (Amphibia, Anura)