Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową w ZFD

22.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową dla doktorantów w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. o godz. 10:00 w sali 37 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Przybyszewskiego 65.         

Zaprezentują się:

1. mgr Patrycja Bartoń "Kationowe surfaktanty jako potencjalne środki bakterio- i grzybobójcze oraz niewirusowe nośniki DNA lub leków";

mgr Wojciech Szlauer "Mechanizm działania kationowych surfaktantów na komórki mikroorganizmów".