Świat odkrywców, odkrywanie świata na stronie ministerialnej.

22.06.2022


Szanowni Państwo,
mamy kolejne zgłoszenie na stronie rządowej o naszych sukcesach projektów, tym razem dotyczy projektu "Świat odkrywców, odkrywanie świata..." https://www.gov.pl/.../swiat-odkrywcow-odkrywanie-swiata....
 
Kilka słów o projekcie:
Świat odkrywców, odkrywanie świata jest nowatorskim programem rozwoju kompetencji i pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych.
Program skierowany jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych w wieku 11-15. Ideą projektu było opracowanie i wdrożenie nowatorskiego programu kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci, przydatnych w rozwoju przyszłej ścieżki prozawodowej.
 
Tytuł projektu:
Świat odkrywców, odkrywanie świata – nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych
 
Nazwa Beneficjenta/Beneficjentów:
Uniwersytet Wrocławski
 
Nazwa programu:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 
Konkurs:
Trzecia Misja Uczelni
 
Wartość projektu:
403 050,00 zł
 
Wartość dofinansowania:
390 954,00 zł
 
Okres realizacji projektu:
od 1 grudnia 2018r. do 31 października 2021r.

Realizatorzy – autorzy programu edukacyjnego i/lub prowadzący zajęcia (alfabetycznie):

 • dr Bogna Bartosz
 • prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
 • dr Magda Dubińska-Magiera
 • dr Bartłomiej Dudek
 • mgr inż. Wioletta Foremska
 • dr Arnold Garbiec
 • dr Iwona Gottfried
 • dr Katarzyna Guz-Regner
 • mgr Hanna Jarosz
 • dr hab. Jan Kotusz, prof. UWr
 • dr Józef Krawczyk, prof. UWr
 • dr Krzysztof Książkiewicz
 • dr Joanna Łubocka, prof. UWr
 • dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, prof. UWr
 • dr Iwona Migdał
 • dr Marta Migocka-Patrzałek
 • dr Grzegorz Skórzewski
 • mgr inż. Karolina Sokołowska
 • dr hab. Donata Wawrzycka
 • dr Joanna Zych
Na zdjęciu zespół projektowy; w kolejności od lewej strony: mgr Anna Granat, Agnieszka Kwiatkowska (obsługa finansowo-administracyjna Wydziału Nauk Biologicznych UWr), dr Katarzyna Guz-Regner (kierownik i autor koncepcji projektu), dr Józef Krawczyk, prof. UWr (kierownik organizacyjny w projekcie) i dr hab. Marcin Kadej, prof. UWr (Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr)