Od genu do ekosystemu na stronie ministerialnej

22.06.2022


Szanowni Państwo
Poniżej publikujemy inny program który pojawił się na stronie ministerialnej pod linkiem:
Od genu do ekosystemu -celem głównym jest poszerzenie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności z różnych dyscyplin biologii, a także poznanie metodyki pracy metodą naukową zarówno w warunkach kameralnych, jak i terenowych.
 
Tytuł projektu:
Od genu do ekosystemu - innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych
 
Nazwa Beneficjenta/Beneficjentów:
Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
 
Nazwa programu:
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 
Konkurs:
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
 
Wartość projektu:
410 865,00 zł
 
Wartość dofinansowania:
398 193,00 zł
 
Okres realizacji projektu:
od 01.07.2018 r. do 28.02.2021 r.
 
Nasz zespół:
dr Józef Krawczyk, prof. UWr – kierownik projektu
mgr Anna Granat – obsługa finansowo-administracyjna
Agnieszka Kwiatkowska – obsługa administracyjno-finansowa
 
Realizatorzy – autorzy programu edukacyjnego i/lub prowadzący zajęcia (alfabetycznie):
prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska;
dr Małgorzata Dambiec,
dr Iwona Gottfried;
dr Katarzyna Guz-Regner;
dr Anna Kędziora,
dr hab. Agnieszka Klink,
dr Józef Krawczyk, prof. UWr;
dr Joanna Łubocka, prof. UWr;
dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, prof. UWr;
dr Iwona Migdał,
dr inż. Ludmiła Polechońska,
dr hab. Donata Wawrzycka