Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową w ZMiG

23.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową w Zakładzie Mykologii i Genetyki dla doktorantki mgr Justyny Borzęckiej odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w sali 33 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Przybyszewskiego 65.       

Temat seminarium:  Micromycetes związane z nockiem dużym Myotis myotis (Borkchausen, 1797) i jego siedliskami w okresie hibernacji i rozrodu.