Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową w ZEB

11.07.2022


Seminarium ZEB
Julia Barczyk (ZEB): "Skuteczność metod oceny liczebności ptaków leśnych na podstawie modelowania hierarchicznego i badań terenowych w Białowieskim Parku Narodowym"