Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Malwiny Goździk

14.10.2022


Przewodniczący

i Rada Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 27 października 2022 r. o godz. 10:15

w sali nr 25 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,

mieszczącego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu


odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej


mgr Malwiny Goździk

 

Tytuł pracy:Morfologiczne wskaźniki feminizacji a autoimmunologiczne zapalenie tarczycy typu Hashimoto u kobiet.


Promotor:  dr hab. Wioleta Umławska, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski;
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Żelaźniewicz – Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:

1/ dr hab. Anna Lipowicz, prof. UPWr z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
2/ dr hab. Iwona Wronka, prof. UJ z Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem:


https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie

zamieszczono:

1)    streszczenia rozprawy doktorskiej,
2)    recenzje.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy  ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr