Prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz Honorowym Członkiem PTM

12.12.2022


W dniu 9.12.2022, na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się sympozjum,  na którym wręczony został akt nadania Członka Honorowego PTM Prof. Włodzimierzowi Doroszkiewiczowi, wieloletniemu kierownikowi Zakładu Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sympozjum współorganizował Zakład Mikrobiologii oraz Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów, a swoje wyniki przestawiali Doktoranci Szkoły Doktorskiej UWr.