Polish Zebrafish Society

26.06.2018


 Polskie Towarzystwo „Zebrafish” zaprasza na:

3rd workshop of the Polish Zebrafish Society – zebrafish basic concepts and techniques

Warsztaty odbędą się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 13 i 14). Szkolenie jest przeznaczone głównie dla osób, które zaczynają bądź zamierzają zacząć badania z użyciem danio pręgowanego (Danio rerio, ang. zebrafish) jako organizmu modelowego. W czasie szkolenia odbędą się wykłady oraz praktyczne ćwiczenia mające na celu zapoznanie uczestników z hodowlą danio pręgowanego, możliwościami użycia w badaniach oraz podstawowymi technikami wykorzystywanymi w badaniach naukowych z użyciem tego organizmu modelowego. Szkolenie będzie poświęcone m.in. testom toksykologicznym, technikom „high throughput screening”, mikroiniekcjom, CRISPR / Cas9, obrazowaniu mikroskopowemu i analizom behawioralnym.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wysłanie zgłoszenia oraz krótkiego listu motywacyjnego w języku polskim (do 250 słów), na adres zebrafish.pl@gmail.com. W przypadku dużej liczby chętnych, przewyższającej możliwości prawidłowego przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy zostaną wybrani na podstawie w/w listu motywacyjnego. Uczestnictwo w pierwszym dniu Warsztatów (cześć teoretyczna) jest bezpłatne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką (nie jest wymagana rejestracja).

  • Data: 5-7 Wrzesień 2018
  • Rejestracja na warsztaty: do 27 Lipca 2018
  • Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 3 Sierpnia 2018
  • Opłata: 100 PLN (udział w szkoleniu, lunch, przerwy kawowe oraz spotkanie integracyjne)
  • Program 3rd workshop of the Polish Zebrafish Society

Organizatorzy: Zarząd Polskiego Towarzystwa „Zebrafish”

Szczegóły na www.facebook.com/PolishZebrafishSociety/

oraz na stronie Polish Zebrafish Society www.uwm.edu.pl/ptz