Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Wydział Nauk Biologicznych ściśle współpracuje z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesariusze zewnętrzni, do których zaliczają się także potencjalni pracodawcy naszych absolwentów, w realny sposób pomagają nam dostosowywać ofertę dydaktyczną Wydziału do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy. Obecnie Wydział współpracuje z 22 interesariuszami zewnętrznymiktórzy zostali zaproszeni do ściślejszej współpracy w ramach Rady Interesariuszy WNB.

Rada Interesariuszy Wydziału Nauk Biologicznych

W celu podnoszenia jakości kształcenia, w szczególności dostosowywania programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy, Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Nauk Biologicznych, powołał Radę Interesariuszy Wydział Nauk Biologicznych.

  1. Skład Rady Interesariuszy WNB
  2. Procedura współpracy z interesariuszami WNB
więcej...

20.01.2015