Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Wydział Nauk Biologicznych ściśle współpracuje z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesariusze zewnętrzni, do których zaliczają się także potencjalni pracodawcy naszych absolwentów, w realny sposób pomagają nam dostosowywać ofertę dydaktyczną Wydziału do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy. Na ta chwile Wydział na stałe współpracuje z 27 interesariuszami zewnętrznymi, których opinie kształtują programy studiów na poszczególnych kierunkach. Spośród tego grona, wyłoniono grono 15 interesariuszy (zewnętrznych oraz wewnętrznych), którzy zostali zaproszeni do ściślejszej współpracy w ramach nowoutworzonej Rady Społeczno-Gospodarczej WNB.

Rada Społeczno-Gospodarcza

W celu podnoszenia jakości kształcenia, w szczególności dostosowywania programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy, Rada Wydziału Nauk Biologicznych powołała Radę Społeczno-Gospodarczą przy Wydziale Nauk Biologicznych.

 Skład Rady Społeczno-Gospodarczej

więcej...

20.01.2015